โปรแกรมบัญชี ที่ให้ มากกว่าโปรแกมบัญชี √
Home | Software | ราคา/บริการ | Download | ติดต่อเรา | link    
โปรแกรมเงินเดือน For Windows /Dos


ลักษณะเด่น

 • ป้อนบันทึกยอดรวม เวลาสรุป ณ วันสิ้นงวด
 • สามารถกำหนดออกค่าแรงได้หลายงวด ใน 1 เดือน
 • สำหรับ For Dos ต้องการทรัพยากรน้อย เนื่องจากโปรแกรมมีขนาดกะทัดรัด ทำให้สามารถใช้ได้บนเครื่องเก่า รุ่น 486 ขึ้นไป
 • สามารถใช้ได้ทั้งบนเครื่อง PC และ ระบบ LAN
  รายงานที่สามารถออกได้จากโปรแกรม
 • ตรวจสอบการคำนวนเงินเดือน
 • รายงานจำแนกธนบัตร กรณีจ่ายเงิน
 • รายงานนำส่งธนาคาร
 • รายงานตรวจสอบการคิดภาษี รายบุคคล
 • รายงานทะเบียนพนักงาน
 • รายงานสลิปเงินเดือน
 • รายงานนำส่งเงินประกันสังคม
 • รายงาน ภงด.1
 • รายงาน ภงด.1ก.
 • รายงาน ภงด.91
 • หนังสือรับรองการหักภาษี 50 ทวิ


Copyright © 2006 by ClipAcc Group Co.,Ltd. All rights reserved