Home ราคา Download ติดต่อ

ClipAcc Hotel software

บริการ 24 ชั่วโมง โทร.081-9844498, 081-4970245

โปรแกมบริหารธุรกิจโรงแรม ClipAcc Hotel

   โปรแกรมสำหรับ การจัดการงานส่วนหน้าของโรงแรม ( HOTEL FRONT OFFICE OPERATIONS) อุตสาหกรรมโรงแรม (Hotel Industry) เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมต้อนรับ ซึ่งหวังผลกำไร จากการให้ บริการห้องพัก แล้วยังมี ผลกำไรจากการให้บริการ อาหารและเครื่องดื่ม ,บริการด้านสุขภาพ ,ความบันเทิงระหว่างพัก ,บริการซักอบรีด,นันทนาการ โปรแกรมนี้จึงถูกออกแบบให้รองรับ บริหารจัดการกับงานส่วนหน้า นี้ได้ทั้งหมด ใช้ได้กับโรงแรมตั้งแต่ขนาด เล็ก,กลาง,ใหญ่ไม่มีใครเหมือน เหนือชั้นกว่าที่
สามารถใช้ทำงานร่วมกับโปรแกม ClipAcc Restaurant ทำให้สามารถโอนรายการค่าอาหาร เข้ารวมกับค่าห้องพักตอน เช็คเอาท์ ได้
สามารถใช้ทำงานร่วมกับ โปรแรกมบัญชีสำเร็จรูป ClipAcc ทำให้สามารถดู งบกำไรขาดทุน , AP,AR.IC,AS และอื่นๆอีกมากมาย
ภายในหนึ่งเดียว ท่านก็สามารถบริหารได้ทั้งโรงแรม สามารถกดดูตัวเลขได้ทุกส่วนระบบ

ความสามารถทั่วไป

 • ระบบจองห้อง/สำรองห้องพัก(Reservation)มีตารางการจองแยกเป็นเดือน (Conventional Chart) รองรับการจองทั้ง แบบรายคน
 • (Individual Reservation)และแบบกลุ่ม(Group Reservation)ได้ครั้งละหลายๆห้อง โดบระบุชื่อผู้จอง/พัก,Agency,Package,จำนวนคน เด็ก-ผู้ใหญ่,สัญชาติ,ประเทศ
 • รายการอาหาร Breakdown, ระบุชนิดเงินมัดจำเช่น เงินโอน,เงินสด,บัตรเครดิต
 • ระบบเช็คอิน(Check in) รองรับลูกค้าแบบจอง และ Walk-in มีตารางแสดงสถานะห้องพร้อมชื่อผู้พักแยกโซน/ชั้น สถานะแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาเช็คเอาท์
 • ระบบ Package ระบุราคา,จำนวนคน,รายการอาหาร Breakdown เพื่อนำไปเชื่อมโยงกับขั้นตอน จองหรือเช็คอิน
 • ระบบสั่งเปิด/ปิดไฟ (Light Control) ที่ห้องเมื่อ เช็คอิน เช็คเอาท์ หรือคืนห้อง
 • ระบบควบคุมสถานะห้อง ปิดเปิดห้อง ,ทำความสะอาด,ซ่อมแซม
 • ระบบการรับเงิน แยกประเภท เงินสด,บัตรเครดิต,เงินเชื่อ ผู้รับเงิน เพื่อออกรายงานนำส่งต่อไป
 • ระบบขายสินค้า,อาหาร,เครื่องดื่ม,ของฝาก เมื่อมีการบันทึกการขาย สามารถตั้งให้พิมพ์ออกไปยังเครื่องพิมพ์ที่ ครัว,บาร์น้ำ ได้
 • ระบบเช็คเอาท์(Check out)คืนห้อง พิมพ์ใบ Folio พิมพ์ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี
 • ระบบตรวจสอบบัญชี Night Audiotor
 • ระบบสินค้าคงคลัง บันทึกการ เบิก/จ่าย สินค้า
 • ระบบความปลอดภัย User ระบุสิทธิ์ระดับการเข้า ดู/เพิ่ม/ลบ/แก้ไข ได้ทุกส่วนระบบ
 • สามารถแก้ไขแบบฟอร์มเอกสารเช่น ใบเช็คอิน,folio,ใบเสร็จรัลเงิน,ใบกำกับภาษี, ใบเบิก/รับสินค้า ได้ด้วยตัวเอง
 • ระบบสำรองข้อมูล สามารถตั้งให้สำรองเองอัตโนมัติ 7 ชุด

รายงาน

 • รายงาน การจอง
 • รายงาน ห้องว่างจากการจองตามชนิดห้อง
 • รายงาน ประมาณการเข้าพัก
 • รายงาน ทะเบียนผู้พัก (ร.ร.๔)
 • รายงาน ลูกค้ากำลังพัก (In House)
 • รายงาน สรุปยอดรับเงินตามรอบผู้ใช้ (Front Cashier)
 • รายงาน เตรียมเช็คเอาท์
 • รายงาน สรุปยอดขายตามวัน,เดือน,ปี
 • รายงาน ห้องพักที่ต้องทำความสะอาด
 • รายงาน สถิติห้องพัก
 • รายงาน การย้ายห้อง
 • รายงาน สรุปยอดขายตามหมวด ค่าห้อง,อาหาร,เครื่องดื่ม ..
 • รายงาน สรุปยอดขายตาม โซน/ชั้น
 • รายงาน สรุปยอดขายตามประเภทการชำระ เงินสด,บัตรเครดิต,รับรอง ..
 • รายงาน สินค้าคงคลัง สินค้าคงเหลือ,คงเหลือแยกตามคลัง,สต๊อกการ์ด
 • รายงานอื่นๆ อีกมากมาย

ตัวอย่างหน้าจอ


ตารางการจอง /Conventional Chart


บันทึกการจอง


สะถานะห้อง


เช็คอิน


เช็คเอาท์ พิมพ์ folio


ขายสินค้า

Powered by
ClipAcc Group.co.,th.
Tel.02-932 8206 , Email : info@clipacc.com