Home ราคา Download ติดต่อ

ClipAcc โปรแกรมบริหารธุรกิจกำจัดปลวก

Hot line บริการ 24 ชั่วโมง โทร.081-9844498, 081-4970245

โปรแกรมบริหารธุรกิจรับกำจัดปลวก

ธุรกิจที่ช่วงชิงลูกค้ากันดุเดือด ดังนั้น

"การได้ลูกค้าเพิ่มเป็นสิ่งที่หน้ายินดี แต่การ รักษาลูกค้าเดิม เป็นความมั่นคงของธุรกิจ "

โปรแกรมนี้ช่วยบริหารฐานข้อมูลค้าท่านให้มั่นคงและช่วยเพิ่มความหน้าเชื่อถือ ได้อย่างดี

        เมนูหลัก

ช่วยควบคุมประวัติฐานข้อมูลลูกค้า ประวัติการให้บริการ ความคืบหน้าในการติดตามงานของพนักงานขาย
      ที่สำคัญตือ ช่วยเตือนเมื่อมีลูกค้า กำลังหมดอายุสัญญา ทำให้สามารถออกหนังสือเตือน ช่วยดึงฐานลูกค้าได้ทันเวลา

>หน้าจอ ทะเบียนประวัติลูกค้าออกใบเสนอราคา
    โดยดึง ชื่อ-ที่อยู่ลูกค้า ,ชื่อสินค้า/ค่าบริการ มาพิมพ์ออกเป็น ใบเสนอราคา และ หนังสือทำสัญญา
    โปรแกรมจะบันทึกเก็บไว้ เพื่อเรียกมาแก้ไข , ตรวจสอบ หรือออกราบงาน ต่อไปภายหลังรายงานที่สามารถออกได้จากโปรแกรม
    รายงานลูกค้าระบุตามประเภทธุรกิจ
    รายงานลูกค้าระบุตามพนักงานขาย/วันที่นัด
    รายงานประวัติการบริการ
    รายงานตรวจสอบใบเสนอราคา
    รายงานตรวจสอบใบทำสัญญา
    หนังสือแจ้งวันหมดอายุ


สนใจสามารถดูตัวอย่าง สาธิตการใช้งานโปรแกรมจริง โทร.นัดได้ตลอดเวลา...

Powered by
ClipAcc Group.co.,th.
Tel.02-932 8206 , Email : info@clipacc.com