โปรแกรมบัญชี ที่ให้ มากกว่าโปรแกมบัญชี √
Home | Software | ราคา/บริการ | Download | ติดต่อเรา | link    

     โปรแกรมบริหารธุรกิจจัดฝึกอบรม


        หน้าจอ เมนูหลัก

ช่วยควบคุมประวัติฐานข้อมูลลูกค้า ซึ่งมีความเกี่ยวพันระหว่าง ทะเบียนลูกค้ากับ
      ทะเบียนหลักสูตร - ทะเบียนเกรด - ทะเบียนเจ้าหน้าที่ - ทะเบียนประเภทธุรกิจ - ทะเบียนวิทยากร
ช่วยเก็บบันทึก ประวัติการติดต่อกับลูกค้า ความคืบหน้าในการติดต่อ และพนักงานที่รับเรื่อง
    และประวัติการที่เคยใช้บริการอบรม ไปแล้วออกใบเสนอราคา
    โดยดึง ชื่อ-ที่อยู่ลูกค้า ,ชื่อหลักสูตร ,วิทยากร มาพิมพ์ออกเป็น ใบเสนอราคา และ ใบตอบรับ
    โปรแกรมจะบันทึกเก็บไว้ เพื่อเรียกมาแก้ไข , ตรวจสอบ หรือออกราบงาน ต่อไปภายหลังรายงานที่สามารถออกได้จากโปรแกรม
    รายงานลูกค้าระบุตามประเภทธุรกิจ
    รายงานลูกค้าระบุตามเกรด
    รายงานลูกค้าระบุตามเจ้าหน้าที่/วันที่ตาม


สนใจสามารถดูตัวอย่าง สาธิตการใช้งานโปรแกรมจริงได้ ที่เบอร์ 02-932-8206 , 01-9844498 , 01-4970245
Copyright © 2006 by ClipAcc Group Co.,Ltd. All rights reserved