โปรแกรมร้านอาหาร พัฒนานาน กว่า 30 ปี ด้วยหลักใช้งานง่าย ดูยอดขายผ่านเน็ตได้ตลอด อบรมฟรีไม่มีค่าติดตั้ง ครบชุดทั้ง อุปกรณ์ ฮาดแวร์/ซอฟต์แวร์ ช่วยเพิ่มความเร็วถูกต้องในการบริการลูกค้า ป้องกันการทุจริต บันทึกรับ Order/ใบสั่ง อาหาร ด้วยเครื่อง Tablet ,TouchScreen,PDA พิมพ์ออกไปยังครัวทันที เช็คบิล รับเงิน ได้อย่างถูดต้อง มีระบบสต๊อก กำหนดสูตร เพื่อช่วยตัดสต๊อกทันทีที่สั่งเช็คบิล ระบบความคุมการจองโต๊ะ รายงานยอดขายประจำวัน สรุปแยกยอดเงิน, บัตรเครดิต , ส่วนลด พัฒนาขึ้นด้วยหลัก Easy one page หนึ่งงานหนึ่งหน้าจอ ใช้งานแบบ บนลงล่าง ตามธรรมชาติ ตามหลักการออกแบโปรแกรมสากล

โปรแกรมร้านอาหาร

ทางเราแยกออกเป็นโปรแกรมย่อย เพื่อให้เหมาะกับชนิดธุรกิจดังนี้
  -โปรแกรมร้านอาหารทั่วไป
  -โปรแกรมร้านกาแฟ
  -โปรแกรมร้านหมูกะทะ บุฟเฟ่ต์
  -โปรแกรกมร้าน เทค บาร์
  -โปรแกรมร้านคอนแทคเลนส์


ระบบโปรแกรมนี้ช่วยบริหาร จัดการ ตั้งแต่ การจองโต๊ะ การรับออร์เดอร์ สั่งอาหาร การเช็คบิล การรับเงิน การตัดสต๊อกอาหาร รวมถึงการออกรายงานสรุปยอดต่างๆ ออกงบการเงิน งบกำไรขาดทุน


 การจองโต๊ะ
หน้าจอ จะแสดงรูปตารางโต๊ะ เพื่อดูโต๊ะไหนว่างไม่ว่าง เมื่อต้องการจองก็ป้อนวันที่ เวลา จำนวนคน ชื่อผู้จอง เพื่อบอกสถานะโต๊ะจองในขั้นตอนรับออร์เดอร์ ต่อไป
  รับออร์เดอร์
เมื่อลูกค้าสั่งอาหาร พนักงานจะใช้วิธี จดรายการอาหารลงกระดาษ แล้วเดินไปส่งให้แคชเชียร์ป้อน แต่หาก Tablet ก็สามารถยืนกด รายการอาหารไปพร้อมๆ กันกับลูกค้าที่โต๊ะได้ทันที


ทั้ง 2 วิธี กรณีต่อ Printer ที่ครัว หรือ บาร์น้ำ ก็จะพิมพ์รายการสั่ง อาหาร/เครื่องดื่ม ออกมาทันที ช่วยให้พนักงานบริกร ไม่ต้องเดินไกลไปที่ครัว หรือบาร์น้ำ มีเวลาเหลือที่จะบริการลูกค้าโต๊ะอื่นต่อไป
  ย้ายโต๊ะ
สามารถทำได้ทั้ง ย้ายโต๊ะ, รวมโต๊ะ, รวมบิล, แยกโต๊ะ, แยกบิล หรือ แยกกันจ่ายในโต๊ะเดียวกัน
  เช็คบิล
แคชเชียร์กด พิมพ์เช็คบิล ก็จะพิมพ์รายการอาหาร เครื่องดื่ม รวมแต่ละเมนูว่า น้ำ,โซดา กี่ขวด รวมเงินทั้งสิ้น อ่านง่ายชัดเจนดูน่าเชื่อถือ
  รับเงิน
คือขั้นตอนที่ พนักงานนำเงินมาส่งให้แคชเชียร์หลังจากที่สั่งพิมพ์เช็คบิลไปเก็บเงิน จากลูกค้า สามารถป้อนรับเป็นเงินสด หากต่อเครื่องเก็บเงิน ลิ้นชักเก็นเงิน ก็จะเลื่อนออกมาอัตโนมัติ หรือรับเป็น บัครเครดิต , เงินเชื่อ , ค่ารับรอง ,รับรอง แล้วแต่จะกำหนดชนิดได้เอง
อีกทั้งสามารถสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษี หรือไม่พิมพ์ก็ได้ จานั้นทำการกด ปิดโต๊ะ(ปิดบิล) ให้สถานะโต๊ะว่าง เพื่อให้ลูกค้ารายอื่นมานั่งสั่งอาหาร เข้าในบิลถัดไป

  ตัดสต๊อก
ทันทีที่สั่งปิดโต๊ะ โปรแกรมจะทำการตัตสต๊อก ให้อัตโนมัติ โดยสามารถเข้าไปตั้งสูตรการตัดวัตถุดิบได้ว่า ข้าวผัดกุ้ง 1 จาน ตัดกุ้งกี่ตัว ข้าว,น้ำมันพืช กี่กรัม สามารถกดดูรายงานยอดคงเหลือได้ตลอดเวลา
 รายงาน
เมื่อสิ้นรอบวันสามารถกดดู รายงานยอดขาย,เงินสด,บัตรเครดิต,ส่วนลด,ค่าบริการ โดยสามารถระบุเงื่อนไข ดูเป็นรายบิล ,รายวัน,รายเดือน,รายปี ได้ทั้งหมด


   รายงานที่จะได้มีมากหมาย ดังนี้
     รายงานตรวจสอบบิลขาย เพื่อดูรายการในแต่ละบิลย้อนหลัง ไปเมื่อไหร่ก็ได้
     รายงานตรวจสอบบิลขายยกเลิก เพื่อตรวจสอบประวัติการกด ยกเลิก บางรายการอาหาร หรือยกเลิกทั้งบิล โปรแกรมจะเก็บประวัติ วันเวลาผู้ทำการยกเลิก ไว้ทั้งหมด
     รายงานสรุปยอดขายตามบิล จะแสดงยอดรวมแต่ละบิล เงินสด, บัตรเครดิต ,ส่วนลด ,ค่าบริการ, ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ รวมยอดให้ท้ายสุดทุกคอลัม
     รายงานสรุปยอดขายตามหมวด จะรวมจำนวนว่าในแต่ละวัน อาหารไหนขายได้กี่จาน โดยจะเรียงลำดับตามอาหารที่ขายดีที่ที่สุดถึงน้อยสุด และแจงตามหมวดเช่น ยำ,ทอด,กุ้ง,มิกเซอร์,เหล้า แล้วแต่เราจะตั้งหมวดขึ้นมา พร้อมรวมยอดขายให้แต่ละหมวด
     รายงานสรุปยอดขายตามโซน แจกแจงยอดตามโซนของโต๊ะ เช่น โซนระบียง,โซนห้องแอร์,โซนห้องคาราโอเกะ
     รายงานสรุปยอดขายตามตามประเภทการชำระ เช่น เงินสด,บัตรเครดิต,กูปอง
     รายงานสรุปยอดขายตามพนักงานขาย-หมวด เพื่อดูว่า พนักงานขายหรือพนักงานที่จดออเดอร์ คนไหนขายอาหารอะไร หมวดไหนได้รวมเท่าไหร่
     รายงานสรุปยอดขายตามผู้ใช้ ในที่นี้หมายถึงพนักงานแคชเชียร์ ที่ทำการ Login เข้าโปรแกรมเพื่อทำการ เช็คบิลและเก็บรับเงินลูกค้า จึงสามารถดูยอดเงินรับของแต่ละคนจากรายงานนี้ได้
     รายงานสรุปยอดขายจำแนกตามกลุ่มส่วนลด เพื่อแจงดูยอดขาย อาหาร,เครื่องดื่ม, ฯลฯ แล้วแต่จะกำหนด
     รายงานจำแนกยอดขายตาม หมวดอาหาร
     รายงานจำแนกยอดขายตาม เวลา เพื่อดูว่าช่วงเวลาไหนขายได้เท่าไหร่ อะไรบาง
     รายงานจำแนกยอดขายตามวัน
     รายงานรวมยอดขายตามกลุ่มส่วนลด
     รายงานต้นทุน/กำ ไรขั้นต้น โดยการนำราคาซื้อวัตถุดิบมาเป็นราคาทุน นำยอดขายแต่ละเมนูอาหารมาหัก ทำให้ทราบกำไรขั้นต้น เพื่อเป็นตัวเลขให้เจ้าของกิจการกำหนดทิศทางของร้าน หรือดูว่าอาหารไหน กำไรมากน้อย ขาดทุน ควรลด หรือยุบหรือเพิ่ม ปริมาณส่วนผสม อย่างไรต่อไป
     รายงานยอดขายเฉลี่ย เพื่อดูว่าในช่วงวันที่กำหนด มียอดขายค่าเฉลี่ยต่อโต๊ะ ต่อลูกค้า เท่าไหร่
     รายงานรวมยอด รายได้-ค่าใช้จ่าย โดยยึดตัวเลขจากตอนรับชำระ เงินสด,บัตรเครดิต=รายได้ และค่ารับรอง,กินฟรี=ค่าใช้จ่าย
     รายงานสินค้าคงเหลือตามคลัง
     รายงานสถานะสินค้า
     รายงานสินค้าถึงจุดสั่งซื้อ
     รายงานเหล้าฝากคงเหลือ

 จุดแข็งของโปรแกรม
 ใช้ง่าย ปุ่มออกแบบขนาดใหญ่พอที่จะกดด้วยนิ้ว บนจอ ทัสกรีนได้ ถนัด
 แต่ละขั้นตอน จะออกแบบ เป็นหน้าจอ ของแต่ขั้นตอนไป จึงใช้ง่าย ไม่รก ไม่งง คุมสิทธิ์ง่าย ต่างจากวิธีการรวมทุกอย่างในจอเดียวกัน
 สามารถตั้งสิทธิ์แต่ละผู้ใช้ ให้ใช้ได้/ไม่ได้ หน้าจอไหนขั้นตอนไหน ชัดเจน
 ใช้ DataBase InterBase6 ซึ่งเป็น ฟรีแวร์ หรือเลือกใช้ MS-SQL Server ก็ได้
 มีระบบสำรองข้องมูลอัตโนมัติ 7 ชุด
 ตั้งราคาขายได้ 4 ราคา จึงสามารถระบุได้ว่าโซนโต๊ะไหน ใช้ราคาไหน เช่น โซนหน้าร้าน ใช้ราคา 1 โซนห้องคาราโอเกะใช้ ราคา 2
 มีระบบสมาชิก สามารถระบุราคาได้ สามารถระบุ อาหารพิเศษ เช่นเมื่อซื้อ Member ฟรี เหล้า 2 ขวด มิกเซอร์ 2 ชุด
 มีเวอร์ชั่น 2 ภาษา ไทย-Eng พร้อมระบบแก้ไขคำแปล จึงสามารถนำไปใช้ได้ทุกภาษาทุกประเทศ ทั่วโลก
 มีออฟชั้น ให้กำหนด เวลา Run-time นาทีต่อรอบเพื่อหาค่าดริ้ง สำหรับธุระกิจ ผับ,บาร์,ค๊อกเทลเลาจน์ หรีอจำนวนชั่วโมง สำหรับธุระกิจ คาราโอเกะ
 แบบฟอร์มเอกสาร เช่น ใบสั่งออเดอร์ ,ใบเช็คบิล ,ใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษี สามารถออกแบบ ปรับเปลี่ยน ใส่รูป ได้เองทั้งหมด
 ตั้งค่า default โชนของโต๊ะ ประจำเครื่องที่จะป้อน ออร์เดอร์ ว่าให้เลือกแสดงเฉพาะโชนที่ต้องการเท่านั้น
 ตั้งค่า default หมวดอาหาร ประจำเครื่องที่จะป้อน ออร์เดอร์ ว่าให้เลือกแสดงเฉพาะหมวดที่ต้องการเท่านั้น
 สามารถตั้งให้รายการอาหารที่ลูกค้าสั่งทาน ยกรายการข้ามไปคิดเงินในวันถัดไปได้ ช่วยกรณีนำไปใช้กับธุรกิจ รีสอร์ต
 ปุ่มรับเงินสด ตั้งได้ 4 ปุ่มว่าแต่ละปุ่มรับเงินสดมาเท่าไหร่ เช่น 100,500,1000,2000
 สามารถตั้งระบบอาหารพ่วง เช่น ข้าวผัด พ่วงน้ำอัดลม เมื่อป้อนข้าวผัด โปรแกรมก็จะดึง น้ำอัดลม มาเพิ่มให้เองอัตโนมัติ
 สามารถตั้งให้ เชื่อมโยงกับระบบบัญชี ClipAcc เพื่อออกงบการเงิน งบกำไรขาดทุน ต่อไป


สนใจสามารถดูตัวอย่าง สาธิตการใช้งานโปรแกรมจริง โทร.นัดได้ ตลอกเวลา..