Home | Software | ราคา/บริการ | Download | ติดต่อเรา | link    

  ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ โปรแกรม ร้านอาหาร,ศูนย์อาหาร,โรงแรม โปรแกรมบัญชี มายาวนาน กว่า 30 ปี
ด้วยหลัก ใช้งานง่าย บริการ 24ชม.


  โปรแกรมร้านอาหาร
โปรแกรมบริหารร้านอาหาร พัฒนาขึ้นเองจึงตอบคำถามได้ทุกเรื่อง ช่วยเพิ่มความเร็วและถูกต้องในการบริการลูกค้า ป้องกันการทุจริต บันทึกรับ Order/ใบสั่ง อาหาร
ด้วยเครื่อง Tablet ,TouchScreen,PDA พิมพ์ออกไปยังครัวทันที เช็คบิล รับเงิน ได้อย่างถูดต้อง มีระบบสต๊อก กำหนดสูตร เพื่อช่วยตัดสต๊อกทันทีที่สั่งเช็คบิล
ระบบความคุมการจองโต๊ะ รายงานยอดขายประจำวัน สรุปแยกยอดเงิน, บัตรเครดิต , ส่วนลด

ไม่มีใครเหมือน เหนือชั้นกว่าที่
สามารถใช้ Tablet Android ช่วยสั่งอาหารแทนเครื่อง PC ได้
โปรแกรมร้านอาหาร เดียวในประเทศไทยที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบบัญชีแยกประเภทเพื่อออกรายงานงบการเงิน งบกำไรขาดทุน
ทำให้ทราบสภาวะผลการประกอบการได้ทันทีทุกเวลา ว่าทำไมกิจการถึงขาดสะภาพคล่อง ทั้งที่ยอดขายดีลูกค้าก็แน่นร้าน
มีระบบ แปลสองภาษา ไทย-Eng หรือแก้คำแปลให้เป็นภาษาท้องถิ่นได้ด้วยตัวเอง ทำให้สามารถนำไปใช้งานได้ทุกประเทศทั่วโลก
มีระบบออกแบบฟอร์มเอกสาร ช่วยให้ท่านสามารถออกแบบใบเช็คบิล,ใบเสร็จรับเงิน,ใบกำกับภาษี
ปรับปรุงแก้ไขย้ายตำแหน่ง หรือใส่รูปโลโก้ ได้ด้วยตัวเองอย่างง่ายดาย
มีระบบรักษาความปลอดภัย ช่วยกำหนดสิทธิ์ การเข้าใช้โปรแกรมแต่ละเมนู ของแต่ละพนักงาน
เช่น พนักงานป้อนใบ Order ให้ป้อนใบ Order ได้อย่างเดียว ไม่สามารถ เข้าหน้าจอเช็คบิล เพื่อกันการแอบยกเลิก/ลบ รายการอาหาร
ดูรายละเอียดต่อ

  โปรแกรมบริหารโรงแรม รีสอร์ท
โปรแกรมโรงแรม ,รีสอร์ท ,ม่านรูด,ห้องหัก ใช้บริหารจัดการได้หมด สำหรับให้ Front ใช้ควบคุมการเข้าพัก ทำให้เห็นสถานะห้อง ว่าง,ไม่ว่าง,ถูกจอง ชัดเจน
สั่งเปิดปิด ระบบไฟ ระบบแอร์ ได้ทันที สามารถเชื่อมโยงกับระบบ ห้องอาหาร ระบบบัญชีแยประเภท เพื่อดูงบการเงินได้
ดูรายละเอียดต่อ


  โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ฟรี
ใช้บริหารงานได้ทั้งสำนักงาน ครบทุกระบบงานเช่น ลูกหนี้,เจ้าหนี้,สินค้าคงคลัง,ธนาคาร,ภาษีมูลค่าเพิ่ม,สินทรัพย์,
บัญชีแยกประเภทและงบการเงิน(GL) ,Multi-Currency ใช้งานสองภาษา ไทย-Eng ทุกระบบทำงานเชื่อมโยงกันอัตโนมัติ เมื่อบันทึกซื้อ
หรือออกใบกำกับภาษีขาย สามารถดูรายงานต่างๆ และงบการเงินได้ ทันที
สำหรับธุกิจ SME หรือ นักศึกษาสาขาบัญชี เราสนับสนุนเต็มที มีรุ่นฟรีให้ดาวโหลดไปใช้งานได้ครบทุกระบบ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ดูรายละเอียดต่อ


  โปรแกรมบริหาร ระบบศูนย์อาหาร / Food court Software System
ใช้บริหารการชำระเงินด้วย บัตรเติมเงิน สามารถนำไปใช้ซื้ออาหาร/เครื่องดื่ม ภายในศูนย์อาหาร หรือ Food court ได้สะดวกขึ้น
ช่วยให้สรุปยอดขายในแต่ละวันได้รวดเร็ว ตลอดเวลา
เป็นระบบที่มาทดแทนระบบกูปอง ที่มีความยุ่งยากในการจัดเตรียม และสรุปยอดขาย
ดูรายละเอียดต่อ


  โปรแกรมระบบฝากขาย
สำหรับธุรกิจที่นำสินค้าไปฝากขายกับ ห้างสรรพสินค้า หรือร้านค้าตัวแทนจำหน่าย หลายแห่ง ซึ่งจำเป็นต้องควบคุมยอดคงเหลือ
และใบส่งสินค้า ที่ยังค้างชำระแต่ละแห่งได้ทุกเวลา ทำให้สามารถวางบิลได้ถูกต้อง และช่วยควบคุมส่วนลดต่างๆของ
ห้างสรรพสินค้า(GP) ทั้งการลดตั้งแต่ใบส่งสินค้าจนถึงขั้นตอน ตัดชำระหนี้
ดูรายละเอียดต่อ


  โปรแกรมบริหารธุรกิจกำจัดปลวก
ใช้บริหารฐานข้อมูลลูกค้า เมื่อถึงรอบหมดอายุสัญญาหากไม่มีการติดตาม ลูกค้าอาจไปทำสัญญากับรายอื่น
โปรแกรมนี้จะคอยรายงานลูกค้าที่กำลังจำหมดอายุสัญญา สามารถพิมพ์ใบเสนอราคา ใบทำสัญญา และรายงานตรวจสอบอื่นๆ
ดูรายละเอียดต่อการเริ่มต้น ถือว่าท่านสำเร็จไปครึ่งหนึง อีกครึ่งหนึงคือหน้าที่ของเรา √

ใส่ข้อความใดๆก็ได้ที่คุณต้องการในตัวอักษรสีแดงนี้

SIPA


Digits Web Counter


Copyright © 2014 by ClipAcc Group Co.,Ltd. All rights reserved