ClipAcc

ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ บริการ 24 ชั่วโมง โทร.081-9844498, 081-4970245

     โปรแกรมบริหารธุรกิจจัดฝึกอบรม


        หน้าจอ เมนูหลัก

ช่วยควบคุมประวัติฐานข้อมูลลูกค้า ซึ่งมีความเกี่ยวพันระหว่าง ทะเบียนลูกค้ากับ
      ทะเบียนหลักสูตร - ทะเบียนเกรด - ทะเบียนเจ้าหน้าที่ - ทะเบียนประเภทธุรกิจ - ทะเบียนวิทยากร
ช่วยเก็บบันทึก ประวัติการติดต่อกับลูกค้า ความคืบหน้าในการติดต่อ และพนักงานที่รับเรื่อง
    และประวัติการที่เคยใช้บริการอบรม ไปแล้วออกใบเสนอราคา
    โดยดึง ชื่อ-ที่อยู่ลูกค้า ,ชื่อหลักสูตร ,วิทยากร มาพิมพ์ออกเป็น ใบเสนอราคา และ ใบตอบรับ
    โปรแกรมจะบันทึกเก็บไว้ เพื่อเรียกมาแก้ไข , ตรวจสอบ หรือออกราบงาน ต่อไปภายหลังรายงานที่สามารถออกได้จากโปรแกรม
    รายงานลูกค้าระบุตามประเภทธุรกิจ
    รายงานลูกค้าระบุตามเกรด
    รายงานลูกค้าระบุตามเจ้าหน้าที่/วันที่ตาม


สนใจสามารถดูตัวอย่าง สาธิตการใช้งานโปรแกรมจริง โทร.นัดได้ตลอดเวลา..